Teckensång/TAKK

Vad är teckensång?

Teckensång är sånger med tecken som stöd (TAKK). Tecken som i huvudsak är hämtade från det svenska teckenspråket. Att sjunga med händerna är kul och dessutom underlättas och stimuleras inlärningen av tecken på ett naturligt sätt! Teckensång är visuellt och vackert och förstärker upplevelsen!

I teckensång:

  • följer man rytmen i musiken och tecknar ordet samtidigt som det sjungs.
  • tecknar man de betydelsebärande orden i första hand. Det står sedan var och en fritt att lägga till/utesluta andra viktiga/överflödiga ord
  • använder man gärna mimik och kroppsuttryck! Det ger språket och sången liv!

TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation:

  • används av hörande personer som behöver stöd till talet
  • är en metod, inte ett eget språk
  • används tillsammans med talat språk
  • tecknen är hämtade från det svenska teckenspråket
  • man tecknar de betydelsebärande orden
  • stimulerar språkinlärningen hos personer med försenad talutveckling