Om oss

Plötsligt tog livet en annan vändning och vi ställdes inför nya, oväntade utmaningar som fick oss att tänka om och hitta andra vägar….

fotograf: Niklas Elmrin GP

Som nyblivna föräldrar till var sin pojke med Downs syndrom beslutade vi oss för att med musiken som pedagogiskt verktyg försöka stötta våra barn i sin språkutveckling och arbetade fram vårt första läromedel med sång, musik och tecken som stöd(TAKK); Kom igång med teckensång! 20 sånger från morgon till kväll (2002).
Vår gemensamma plattform; musiklärarutbildning på Musikhögskolan i Göteborg, många års erfarenhet som yrkesverksamma musikpedagoger/musiker inom grundskola, gymnasieskola, kulturskola, Svenska kyrkan och vår egen drivkraft gjorde att vi fortsatte samarbetet och Kom igång med teckensång 2 gavs ut 2007.

Våra söners positiva gensvar har förstås varit vår stora inspirationskälla och de har lärt oss att stanna upp och försöka leva här och nu och se på livet med nya ögon.
Våren 2013 kunde vi presentera Kom igång med teckensång 3 – svenska popklassiker och andra sånger som handlar om en tonårings vardag och fritid.

Vi har under resans gång spelat och sjungit tillsammans med tusentals barn, ungdomar och vuxna i många olika sammanhang och mötts av ett fantastiskt gensvar! Vi har haft skolkonserter i samarbete med flera konstnärliga institutioner, ( Göteborgs konserthus, Vara konserthus, Växjö konserthus/Musik i Syd), Skapande skola projekt, fortbildningar för personal inom kulturskola, förskola/grundskola/särskola, spelat och sjungit på Kulturkalaset i Göteborg, Drottning Silvias barnsjukhus, på konstutställningar och bibliotek.

Vår målsättning är att sprida glädje och berika människors liv med musikaliska upplevelser som stimulerar och ökar välbefinnandet samtidigt som den kommunikativa förmågan stärks och det sociala samspelet utvecklas.
Vi brinner för vårt hjärteprojekt – teckensång – och för alla de barn, ungdomar och vuxna som behöver extra stöttning och stimulans för att utvecklas och må bra i livet!

Våren 2017 startade vi Kungskören i samarbete med Kungsbacka-Hanhals församling, en kör med mycket energi och glädje. Vi sjunger med rösten, händerna(tecken) och från hjärtat. En kör för alla, oavsett funktionsvariation. Kören berikar och berör oss alla som tar del i sången eller som åhörare.

Vi arbetar även som musikpedagoger på gymnasiets estetiska program och på kulturskola och frilansar som jazzsångerska/musiker respektive kyrkomusiker. Vi bor med våra familjer i Kungsbacka, söder om Göteborg, med havet som granne och med närhet till storstadens puls.