Fortbildning / Workshops

Vi vill väcka intresse för teckensång och få igång ett pedagogiskt arbetssätt på förskolor, grundskolor, särskolor, kulturskolor så att teckensånger blir ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter som musikpedagoger, författare och föräldrar till barn med Downs syndrom och inspirera till att sjunga och använda tecken som stöd.

Vi kan erbjuda halv och heldagar då vi presenterar våra läromedel och sjunger teckensånger, tränar på att använda TAKK i vardagliga situationer, ger metodiska tips och ideér, stärker din sångröst och har kul tillsammans!

Skapande skola-projekt

Kom igång med teckensång, projektbeskrivning:

Vi är musikpedagoger och läromedelsförfattare som sedan år 2000 arbetar med teckensång för barn och ungdomar i grund- och särskola som är i behov av eller kommer i kontakt med TAKK – tecken som alternativ och/eller kompletterande kommunikation.
Vi vill inspirera och visa på musikens och sångens fantastiska förmåga att engagera och stimulera våra olika sinnen på samma gång.

Kom igång med teckensång:

  • bidrar till att utveckla barn/tonåringar och vuxnas språk, musikalitet, kroppskännedom, kreativitet och samspel med andra
  • inspirerar till att sjunga teckensånger som ett naturligt komplement till andra sånger
  • uppmuntrar till att använda TAKK i den dagliga kommunikationen
  • visar att det är lika lätt och naturligt att sjunga teckensånger som traditionella rörelsevisor
  • förgyller sångrepertoaren och sprider sångglädje och lust att lära TAKK

Exempel på olika genomförda projekt/ fortbildningar:

World Down Syndrome Congress, Glasgow, Scotland 2018
Inbjudna som talare och workshopledare.

Skolkonserter och fortbildning av pedagoger.
Ett samarbete mellan Göteborgs Symfoniker och Göteborgs kommun/stadsdelsnämnder.

Skolkonserter och fortbildning av pedagoger.
Ett samarbete mellan Göteborgs Symfoniker och Vara kommun,

Skolkonserter med förberedande besök på särskolor.
Ett samarbete mellan Musik i Syd och stråkorkestern Musica Vitae.

Pascal
Fortbildning för kulturskolor i Sverige för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Arrangör: SMOK (Sveriges Musik och Kulturskoleråd)

Kompkulmen
Fortbildningspaket för Kulturskolor i Mellersta Norrland.

Skapande skola
Samarbete mellan grund och särskola, Alvesta kommun.

Skapande skola
Nyhedsskolan, Förskoleklass – år 5, Rättvik kommun.

Fortbildning och konserter för pedagoger och barn i förskolan.
Tibro kommun

Fortbildning och föreställningar för pedagoger och förskolebarn.
Kristianstad kommun, arrangör: Musik i Syd

Workshop/allsångskonsert med barn och ungdomskörer i Svenska Kyrkan 
– Jubileumskonsert i Kaverös k:a, 50 år 
– Kungskören, en kör för alla från 12 år, Kungsbacka – Hanhals församling